tiện ích

Phân tích kỹ thuật PVS: Cần chỉnh để đi lên bền vững


Phân tích kỹ thuật PVS: Cần chỉnh để đi lên bền vững, như các bạn đã biết thì Oil hiện tại đang vùng đỉnh ngắn hạn theo như bài phân tích Oil tại: http://chienbinhphowall.blogspot.com/2016/08/phan-tich-ky-thuat-oil-chinh-rui-tang-tiep.html, trong ngắn hạn thì Oil sẽ có điều chỉnh nhẹ, đồng nghĩa với nó Pvs cũng sẽ điêu chỉnh theo, nđt canh mua tại vùng 19-20 đề đầu tư cho trung hạn.


Khuyến cáo: |  Quý nhà đầu tư lưu ý: Thông tin tổng hợp tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hình thức nào.

Liên kết: Thông Tin Kinh Tế | Thông tin Doanh nghiệp | Khuyến nghị Mua | Bán | Phân tích Kỹ thuật | Nhà đầu tư F0 | Hướng dẫn mở TKCK | Khuyến Nghị Mua | Khuyến Nghị Bán
Vinhomes Smart City