tiện ích

PVI mục tiêu ngắn hạn 30.xx


PVI mục tiêu ngắn hạn 30.xx

Xin chúc mừng cho những ai đã mua PVI theo khuyến nghị trước của mình tại: http://chienbinhphowall.blogspot.com/2016/08/phan-tich-ky-thuat-pvi-canh-tich-luy.html

Tiếp tục tích lũy thêm nếu có chỉnh về 26.xx mục tiêu ngắn hạn 30.xx, dài hạn 37.xx


Tks/rgds

Khuyến cáo: |  Quý nhà đầu tư lưu ý: Thông tin tổng hợp tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hình thức nào.

Liên kết: Thông Tin Kinh Tế | Thông tin Doanh nghiệp | Khuyến nghị Mua | Bán | Phân tích Kỹ thuật | Nhà đầu tư F0 | Hướng dẫn mở TKCK | Khuyến Nghị Mua | Khuyến Nghị Bán
Vinhomes Smart City