tiện ích

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SHB: Cổ phiếu bị lãng quên


SHB là cổ phiếu bị lãng quen trong mấy sóng vừa qua, xét về các chỉ báo PTKT ngắn hạn lẫn dài hạn đều nằm ở vùng quá bán đã lâu, xét về chu kỳ thì SHB sắp bước vào 1 chu kỳ tăng giá mới, mở đầu cho 1 kỷ nguyên mới chăng? Khuyến nghị: Canh mua nếu có giá dưới 5 đầu tư cho dài hạn.

Đồ thị kỹ thuật chu kỳ:

(NĐT đặt treo sẵn ở giá sàn hoặc trên sàn 1 line, kinh nghiệm theo dõi SHB nhiều năm trước kia, trước khi đánh thường hay có 1 phiên đạp sàn trong phiên lắm).

Tks/rgds
Chienbinhphowall

Khuyến cáo: |  Quý nhà đầu tư lưu ý: Thông tin tổng hợp tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hình thức nào.

Liên kết: Thông Tin Kinh Tế | Thông tin Doanh nghiệp | Khuyến nghị Mua | Bán | Phân tích Kỹ thuật | Nhà đầu tư F0 | Hướng dẫn mở TKCK | Khuyến Nghị Mua | Khuyến Nghị Bán
Vinhomes Smart City