tiện ích

Phân tích kỹ thuật HSX: Vùng đỉnh Tù 700-720x


Như vậy là HSX đã đi theo đúng kịch bản mình dự từ kịch bản cũ, sau khi chỉnh xong sẽ có 1 nhịp tăng giá mới lên vùng 700x, hiện tại mình xin update kịch bản HSX có để sẽ đi trong thời gian tới như sau:


Tks/rgds

Khuyến cáo: |  Quý nhà đầu tư lưu ý: Thông tin tổng hợp tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hình thức nào.

Liên kết: Thông Tin Kinh Tế | Thông tin Doanh nghiệp | Khuyến nghị Mua | Bán | Phân tích Kỹ thuật | Nhà đầu tư F0 | Hướng dẫn mở TKCK | Khuyến Nghị Mua | Khuyến Nghị Bán
Vinhomes Smart City