tiện ích

Phân tích kỹ thuật Vninex: Nguy hiểm


Quan sát giao dịch phiên hôm nay mình nhận thấy nhiều khả năng quá trình tăng điểm của toàn thị trường đã chấm dứt, NĐT nên hạn chế giải ngân và bán dứt khoát khi gẫy trend và HSX đóng cửa dưới 674.Trân trọng

Khuyến cáo: |  Quý nhà đầu tư lưu ý: Thông tin tổng hợp tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hình thức nào.

Liên kết: Thông Tin Kinh Tế | Thông tin Doanh nghiệp | Khuyến nghị Mua | Bán | Phân tích Kỹ thuật | Nhà đầu tư F0 | Hướng dẫn mở TKCK | Khuyến Nghị Mua | Khuyến Nghị Bán
Vinhomes Smart City