tiện ích

PTKT Vnindex ngày 25 tháng 11 năm 2022

Phân tích kỹ thuật Vnindex ngày 25 tháng 11 năm 2022. Update tiếp từ kịch bản ngày 09 tháng 11 năm 2022 thì Vnindex đã đảo chiều vào đúng mốc timing như kế hoach, trong thơi gian tới vnindex sẽ có 2 nhịp kéo tạo 2 đỉnh, đỉnh 1 vào quanh ngày 19.12 sau đó chỉnh tới ngày 29 tháng 12 và kéo tạo đỉnh 2 quanh ngày 15.1 lên vùng điểm quanh 11xx, quý nhà đầu tư có thể hình dung theo chart phía dưới.
Trân trọng cảm ơn!

Khuyến cáo: |  Quý nhà đầu tư lưu ý: Thông tin tổng hợp tại Website chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hình thức nào.

Liên kết: Thông Tin Kinh Tế | Thông tin Doanh nghiệp | Khuyến nghị Mua | Bán | Phân tích Kỹ thuật | Nhà đầu tư F0 | Hướng dẫn mở TKCK | Khuyến Nghị Mua | Khuyến Nghị Bán
Vinhomes Smart City